Porady prawne Kraków

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego nie przestrzeganie, nie jest również okolicznością łagodząca, więc gdy trzeba rozwiązać problem natury prawnej lepiej skorzystać z pomocy prawnika. Porady prawne w Krakowie są świadczone na wysokim poziomie i są ogólnodostępne. W tym mieście działa wiele kancelarii prawnych udzielających pomocy wszystkim mieszkańcom i nie tylko. Wielu prawników, radców prawnych i adwokatów służy wsparciem w wielu gałęziach polskiego prawodawstwa tzn. prawo rodzinne, spadkowe, prawo pracy, prawo gospodarcze, karne itd.

Aby otrzymać rzetelne porady prawne Kraków jest optymalnym wyborem. Prawnicy udzielą rzeczowego wsparcia w takich sprawach jak:

Prawo rodzinne:

Rozwód i związane z jego przeprowadzeniem pisma procesowe, takie jak pozew rozwodowy w każdym przypadku. Jeżeli klient zdecyduje się na poprowadzenie sprawy przez prawnika, będzie mógł liczyć na kompleksową usługę. Zbieranie i analizowanie dokumentacji i dowodów, w przypadku orzekania o winie. Wspieranie klienta na każdym etapie sprawy, towarzyszenie podczas rozpraw sądowych, reprezentowanie klienta w sądzie. Odpieranie zarzutów strony przeciwnej i dążenie do rozstrzygnięcia sprawy na korzyść klienta. Prawnik jest także mediatorem w przypadku spraw spornych i podejmuje rozmowy z drugą stroną.

Poza sprawami rozwodowymi, prawnicy udzielają porad w przypadku spraw o alimenty, czyli: uchylanie się jednej ze stron od płacenia lub dochodzenie podwyższenia kwoty alimentów. W przypadku problemu z możliwością kontaktu z dziećmi po rozstaniu rodziców, prawnik udzieli porady jak dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli podział majątku wspólnego jest sprawą sporną, korzystając z porady prawnej, klient otrzyma szczegółowe wytyczne jak może udowodnić przed sądem swoje racje, jakich użyć argumentów, aby uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Więcej o kontaktach z dziećmi po rozwodzie możecie przeczytać na: https://malgorzatatokarz.pl/kontakt-z-dzieckiem-w-swieta-wakacje-i-ferie/

Prawo spadkowe:

Zdarza się, że podział majątku po zmarłych rodzicach czy krewnych, budzi wątpliwości i staje się powodem sporów w danej rodzinie, prawnik może udzielić odpowiedniej porady prawnej. Zapoznanie się z zasadami dziedziczenia i możliwością nabycia praw do spadku jest podstawą zrozumienia swojej sytuacji w danej sprawie i podjęciem kroków prawnych w celu przejęcia spadku. Jeżeli pojawia się problem z prawidłowym wyliczeniem masy spadkowej i właściwym jej podziałem, można skorzystać ze wsparcia adwokata i przeprowadzić cały proces spadkowy zgodnie z obowiązującym prawem.
Prawnik udzieli porady jak należy przeprowadzić postępowanie o nabycie spadku lub jego odrzucenie, jeżeli wiąże się to ze stratą po stronie klienta. Prawnik na życzenie klienta może sporządzić opinię prawną, wniosek o dział spadku, pozew o zachowek oraz inne pisma procesowe niezbędne na danym etapie sprawy spadkowej. Ponadto prawnik może reprezentować klienta na każdej rozprawie sądowej.

Prawo pracy:

Dziedzina prawodawstwa dotycząca regulacji stosunków pracownik – pracodawca stanowi częsty powód zgłaszania się klientów z prośbą o udzielenie porady prawnej. Prawnik posiada wiedzę odnośnie sposobów ochrony wynagrodzenia pracowników i wskaże sposoby dochodzenia należnych kwot. Prawnik w imieniu klienta przygotuje adekwatne pisma procesowe i na jego życzenie poprowadzi postępowanie sądowe również w takich kwestach jak: niezgodne z prawem pracy zwolnienie, od którego poszkodowany pracownik pragnie złożyć odwołanie do sądu pracy. A także dochodzenie swoich praw odnośnie odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę czy mobbing.

Prawo gospodarcze:

Porady prawne świadczone w Krakowie skierowane są również do osób prowadzących działalność gospodarczą i potrzebujących profesjonalnego doradztwa prawnego. Przedsiębiorca może zasięgnąć opinii adwokata odnośnie sposobu zakładania i różnych form prowadzenia firmy, rejestrowania w KRS oraz w ZUS. Adwokat może w imieniu klienta przeprowadzić wszystkie sprawy związane z zawiązywaniem danej działalności gospodarczej. Porady prawne sprowadzają się także do przygotowania do sądów lub innych instytucji wszelkich umów, pozwów, zażaleń, odwołań, niezbędnych do prowadzenia firmy i rozwiązania problemów związanych z jej prowadzeniem.